Dekarbonizace

Pojem DEKARBONIZACE je dnes vyjádřením pro komplexní řešení problému s tvorbou karbonových usazenin.

Ještě před několika lety byla jediným možným řešením v boji s karbonem kompletní demontáž motoru a složité mechanické čistění jednotlivých součástek většinou drátěnými kartáči. Hrozilo ovšem mechanické poškození či kontaminace motoru částicemi čištěného karbonu. Vedle toho je dnes ještě možné použít různé speciální spreje s chemicky rozpustnou látkou. Zde je však problém s účinnou penetrací této látky na všech karbonem zasažených místech. Určitou měrou na snížení výskytu karbonu ve spalovacím prostoru pracují i někteří světoví výrobci paliv.

Ovšem tato varianta představuje většinou nutnost používat spíše speciální vysokooktanová paliva, u kterých možná odradí cena za jeden natankovaný litr.

Světovým trendem v autoopravárenském průmyslu je však nyní zcela jednoznačně 100% účinná bezdemontážní dekarbonizace. Dnes jsou vlastně z odborného pohledu dva základní způsoby řešení tohoto procesu.

První způsob dekarbonizace - PREVENTIVNÍ -  je v rukách majitelů vozů a to pomocí aplikace speciálního přípravku. Jeho použitím se udržuje celý spalovací systém v odpovídajícím stavu a předchází se tím opotřebení součástí a drahým opravám. Jedno balení takového přípravku stačí aplikovat každých 15 000 km na jednu palivovou nádrž o velikosti 50 litrů a po celou dobu není nutno používat žádné další přípravky.

 Druhým řešením je komplexní - PROFESIONÁLNÍ - dekarbonizace, prováděná ve specializovaných servisních centrech. Tentom typ dekarbonizace se doporučuje provádět od najetých 50000 km a to v případě, že na voze nebyla prováděna preventivní dekarbonizace nebo pokud se vyskytly větší problémy. Proces bezdemontážní profesionální dekarbonizace spočívá v napojení motoru na přístroj s cirkulačním okruhem pro aplikaci učinné chemické látky. Zároveň je nutný přesně stanovený režim nastavení tlaků, průběhu akcelerace, následného chodu ve volnoběžných otáčkách a splnění časových úseků pro jednotlivé procesy čištění. Celý proces komplexní profesionální dekarbonizace, kdy dochází k přeměně karbonových úsad z pevného na plynné skupenství, trvá nejdéle 1,5 hodiny. Následuje jízdní zkouška a po ujetí cca 10 kilometrů je možno provést změření škodlivých emisí. Rozdíl v hodnotách je znatelný okamžitě a logicky ve prospěch procesu dekarbonizace.

Dekarbonizace pro naftový motor

Pokud chcete pomoci svému vozu a dekarbonizovat ho, vždy máte na výběr, zda zvolíte přípravky pro vlastní potřebu, nebo svoje auto svěříte profesionálům. Mějte na paměti, že pokud jsou motor či další součásti už mimořádně zanesené, je vždy lepší zvolený postup konzultovat s odborníky.

Preventivní dekarbonizace

Spočívá v aplikaci speciálních chemických látek do paliva a olejového prostoru. Tyto látky vytvářejí chemicko-technický proces, při kterém speciální účinná chemická látka přeměňuje karbonové úsady z pevného skupenství na plynné a bezpečně opouští systém výfukovým prostorem. Tato operace se doporučuje provádět každých 15000 km a to již od nového vozu. Tím je zajištěn motorový prostor bez úsad, řádné spalovaní paliva, nesnížené kompresní tlaky. To vede u držení správné spotřeby paliva, emisí i výkonu motoru.

Profesionální dekarbonizace

Je chemicko-technický proces, kde za pomocí speciálních přístrojů, které se napojí přímo na palivový nebo sací systém, aplikuje speciální účinná chemická látka, která přeměňuje karbonové úsady z pevného skupenství na plynné a bezpečně opouští systém výfukovým prostorem. Tato operace se doporučuje provádět od najetých 50000 km a to v případě, že na voze nebyla prováděna preventivní dekarbonizace nebo pokud se vyskytly větší problémy. Tím je zajištěn motorový prostor bez úsad, řádné spalovaní paliva, nesnížené kompresní tlaky. To vede k navrácení správné spotřeby paliva, emisí i výkonu motoru.

Dekarbonizace pro benzínový motor

Preventivní dekarbonizace

Spočívá v aplikaci speciálních chemických látek do paliva a olejového prostoru. Tyto látky vytvářejí chemicko-technický proces, při kterém speciální účinná chemická látka přeměňuje karbonové úsady z pevného skupenství na plynné a bezpečně opouští systém výfukovým prostorem. Tato operace se doporučuje provádět každých 15000 km a to již od nového vozu. Tím je zajištěn motorový prostor bez úsad, řádné spalovaní paliva, nesnížené kompresní tlaky. To vede u držení správné spotřeby paliva, emisí i výkonu motoru

Profesionální dekarbonizace

Je chemicko-technický proces, kde za pomocí speciálních přístrojů, které se napojí přímo na palivový nebo sací systém, aplikuje speciální účinná chemická látka, která přeměňuje karbonové úsady z pevného skupenství na plynné a bezpečně opouští systém výfukovým prostorem. Tato operace se doporučuje provádět od najetých 50000 km a to v případě, že na voze nebyla prováděna preventivní dekarbonizace nebo pokud se vyskytly větší problémy. Tím je zajištěn motorový prostor bez úsad, řádné spalovaní paliva, nesnížené kompresní tlaky. To vede k navrácení správné spotřeby paliva, emisí i výkonu motoru.

Dekarbonizace pro filtr pevných částic DPF

Čištění filtru spočívá v napojení speciálního přístroje na motor, kdy se za chodu motoru, bez rozebírání a složité nebo nebezpečné mechanické operace, aplikuje speciální chemická látka, která přeměňuje saze ve filtru pevných částic na plynné skupenství. Po servisu, který trvá cca 3 hodiny je DPF filtr opět funkční a zbaven úsad. Tato plynná cesta je absolutně bezpečná a vysoce efektivní. I zcela zanesený DPF filtr sazemi je po servisu průchozí a emisní měření ověří jeho znovuobnovenou účinnost.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby